Gerard Loermans
Lichaamsgerichte therapie en Technisch Bureau G. Loermans
HomePraktijk lichaamsgerichte therapie en bewegingTechnisch Bureau G. loermansOver mijzelfContactgegevens
Biodynamische therapie

Wat is Biodynamische therapie/psychologie en Bio Release

 
De biodynamische psychologie gaat uit van de organische verbinding tussen lichaam en geest. Je kan ook spreken van de eenheid van lichaam en geest maar voor je het weet beland je in een existentiële discussie waarin er bijna net zoveel waarheden zijn als er mensen zijn. Mijn ingang hierin is, dat hoe je het ook wend of keert je het leven ervaart en waarneemt met heel je lichaam inclusief je brein met al zijn fantastische ‘gaven’. Dat waar-nemen en ervaren is de weg naar inzicht, kennis maar ook naar levensgenot in onafhankelijk welzijn.

 
In de Biodynamische therapie kan je onderscheid maken tussen massagetherapie en lichaamsgerichte psychotherapie. In een sessie vervaagd dat onderscheid als vanzelf, het vloeit in elkaar over omdat in onze natuur, in heel ons wezen ook alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
 
 
Levensenergie
Bios betekent leven en dynamisch staat voor de krachtige beweging van de levensenergie.
Als de levensenergie vrij en spontaan kan stromen en pulseren in alle lagen van ons wezen is deze voelbaar in al zijn gradaties. Van stil subtiel tot in al zijn heftigheid.
Levensenergie is onder diverse namen bekend, zoals Chi in de Chinese medische traditie, Prana uit de Indiase filosofie en bioplasma energie in de moderne wetenschappen.
 
De levensenergie manifesteert zich op verschillende niveaus in ons lichaam.
Compact in onze botten, krachtig stromend als we onze motorische spieren gebruiken, zacht stromend en pulserend in de vochthuishouding van ons bindweefsel en onze bloedsomloop, en in fijne subtiele trillingen in ons lijf en het energieveld van onze aura. Op het emotionele niveau manifesteert de levensenergie zich in gevoelens zoals vreugde, verdriet en boosheid. Als we ons vitaal en vrij voelen zullen onze emoties optimaal hun weg vinden naar ruimte en expressie.
 
We ontwikkelen ons ervarenderwijs in relatie met onze omgeving. Dit gaat gepaard met conditionering van de levensenergie. Als we deze conditioneringen kunnen herkennen en de energie die hierin gebonden is kunnen transformeren wordt ons leven meer en meer van onszelf in een proces dat we als thuiskomen ervaren.
 
In de loop van onze ontwikkeling leiden die conditioneringen tot verstarring in bepaalde conclusies, aannamen, overlevingsstrategieën. In ons lichaam vertalen die zich in energieblokkades in de verschillende lagen zoals spierspanning, vloeistofdruk, blokkade in de ademhaling, pantsering in de spijsverteringsorganen.
 
De aandacht die naar het spijsverteringsstelstel gaat, is kenmerkend voor de biodynamische psychologie en heeft te maken met de ontdekking van Gerda Boyesen van de `psychoperistaltiek'.
 
 
Psychoperistaltiek
De nerveuze spanning die door stagnatie ontstaat, heeft ook invloed op de vloeistofdruk in het hele lichaam. Gerda Boyesen (de grondlegger van de Biodynamische therapie) ontdekte dat die druk afneemt als de darmen peristaltische bewegingen maken. Het borrelen in de buik. Ze begon met een stethoscoop naar de darmen te luisteren als ze ontspannende massages gaf en ontdekte een hele wereld van geluiden. Proefondervindelijk kwam ze tot de conclusie dat de darmen niet alleen tot taak hebben om voedsel te verteren, maar ook om spanningsresten af te voeren. Ze noemde de peristaltiek daarom psychoperistaltiek en ontwikkelde diverse massagemethoden om de gestagneerde energie weer te laten stromen door het activeren van de peristaltiek. Zo kunnen de lichamelijke componenten van psychische en emotionele spanning afgevoerd worden.

 
Overzicht Activiteiten
Biodynamische therapie
Ontdek je beweging
Voor wie
Praktische informatie
HomePraktijk lichaamsgerichte therapie en bewegingTechnisch Bureau G. loermansOver mijzelfContactgegevens