Gerard Loermans
Lichaamsgerichte therapie en Technisch Bureau G. Loermans
HomePraktijk lichaamsgerichte therapie en bewegingTechnisch Bureau G. loermansOver mijzelfContactgegevens
Mijn profiel

Relevante opleidingen

·  Lagere Land en Tuinbouwschool. Diploma in 1971.
·  Middelbare Land en Tuinbouwschool. Diploma in 1973.
·  Hogere Technische School, richting Elektrotechniek (energie techniek).
   Diploma in januari 1979.
· Vele korte cursussen en workshops op het gebied van elektrotechniek,
  technische automatisering, projectmatig werken, aanverwante normen en veiligheid.

 
Loopbaanverloop
· 1990 - heden
   Zelfstandig ondernemer. Eenmanszaak met bedrijfsnaam
   “Technisch Buro G. Loermans”.
   Naast vele adviesdiensten en directievoering zijn ook "producten" geleverd zoals
   ontwerp en realisatie van PLC- en SCADA-software.
· 1988 - 1990
   Projectmanager E, I en PA diverse projecten.
· 1981 - 1988
   Stafmedewerker nieuwbouw en projecten bij Zuiveringsschap Rivierenland.
   Disciplines elektrotechniek en procesautomatisering. Tevens leiding geven aan
   de centrale onderhoudswerkplaats.
· 1979 - 1981
   Diverse korte werkervaringen (elektrotechniek en elektronica) 
   via  uitzendorganisaties.
 
Vaardigheden en eigenschappen

·  Projectontwerp. Dit omvat het uitwerken van definitie, omvang, structuur,
   doorlooptijd, fasering en mijlpalen van een project.
·  Begroten van de benodigde middelen (mensen, geld en overige middelen).
·  Projectleiding en projectcoördinatie.
·  Vaststellen en uitwerken van functionele, technische en uitvoeringseisen, rekening
   houdend met  de gebruikersorganisatie zoals bedrijfsvoering, onderhoud
   en kennisniveau.
· Multidisciplinaire benadering. De onderlinge verbanden zien én oog hebben voor de eigenheid van
  elke discipline.
· Zo optimaal mogelijk gebruik maken van standaardisatie zowel in ontwerp als uitvoering.
· Delegeren, coördineren en anderen aansturen door te stimuleren en op koers te houden met oog voor
  de capaciteiten, kwaliteiten én grenzen van die anderen.
· Communicatief vaardig in alle richtingen en met alle partijen, ook met directie en beleidmakers.
· Hierbij altijd zoeken naar mogelijkheden en openingen en niet laten leiden door beperkingen.
· De confrontatie niet zoeken maar ook niet uit de weg gaan als het nodig is.
· Detaillist waar nodig. Ervan overtuigd willen zijn dat de uitwerking ook tot in detail in orde is en
  overeenstemt met de algemene eisen en uitgangspunten.
· Flexibel en open staan voor nieuwe of andere inzichten zonder doel en richting uit het oog te verliezen.
· Eenmaal gemaakte keuzes blijven bewaken maar deze, indien nodig ook durven bijstellen.
· Consequent, zorgvuldig en volhardend tot het ook werkelijk af is.

Belangrijkste ervaringen
· Opstellen van projectdefinities, doen van haalbaarheidsstudies en bepalen van de benodigde projectbudgetten.
· Projectleiding en directievoering van vele projecten in 'de waterwereld' zoals waterzuiveringsinstallaties,
  riool- en poldergemalen en meetsystemen en meetnetten.
· Opstellen van vele bestekken en de bijbehorende technische en functionele ontwerpen.
· Ontwerp en het (laten) uitwerken van standaardisatie voor elektrotechniek en procesautomatisering
  voor water- en zuiveringsschappen.
  Deze standaards worden toegepast bij het realiseren van grote aantallen projecten.
· Opzetten van een structuur voor standaardbestekken ten behoeve van multidisciplinaire werken en
  het opstellen van de delen elektrotechniek en procesautomatisering.
· Vermeldenswaardige ervaringen in andere sectoren dan waterkwaliteit en kwantiteit:
-  In opdracht van de aannemer:
   Gedurende 2 jaar deelname aan het ontwerpteam van de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg.
   De taken waren het opstellen van het basisontwerp (functioneel en hardwarematig) voor E, I en PA,
   afstemming daarvan met de andere disciplines en begeleiden van de faalkansanalyse die werd
   uitgevoerd door de KEMA.
-  In opdracht van een Nederlandse werf:
       Projectleider E, I en PA voor een elektrisch aangedreven (6 MW) graafwielzuiger t.b.v. een
       mijnbouwproject in Australië. De taken waren het opstellen van de technische en functionele eisen
       en deze afstemmen met werktuigbouw en staalbouw van de werf en met de opdrachtgever.
       Verder het opstellen van een aanvraagbestek voor E, I en PA en het begeleiden van de aanbesteding.
 
Een gedetailleerde projectenlijst kan op aanvraag worden verstrekt.
Overzicht activiteiten
Mijn profiel
Hoe ga ik te werk
Wie zijn opdrachtgevers
Praktische informatie
HomePraktijk lichaamsgerichte therapie en bewegingTechnisch Bureau G. loermansOver mijzelfContactgegevens